IMTN Agency - kontakt

IMTN Agency
Paweł Mitura-Zielonka
NIP: PL 642 277 65 65

- adres rejestracyjny/firmowy
ul. Floriańska 11/12, 44-217 Rybnik

- adres do korespondencji
ul. Św. Antoniego 21/23B m.13, 44-200 Rybnik

 
T: +48 500 588 753
@: imtn.agency@gmail.com